Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR

 

SATICI 

 

Ticari Ünvanı              :Hatice Kapusuzoğlu Vos Çiçek Atölyesi                        

Vergi Dairesi /

TC Kimlik/ Vergi No     : Erenköy Vergi Dairesi 23275492622

Adresi                        : 19 Mayıs Mah. Rıfkı Bey Sk. Cavit Bey Apt. No:8/2 Kadıköy İstanbul

Telefon                      : +90 216 999 37 97

E-mail                        : hello@vosflowers.com

Web sitesi                  : www.vosflowers.com

 

ALICI

 

Müşteri olarak www.vosflowers.com alışveriş sitesinden alışveriş yapan kişi ya da kuruluş.

Sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerine Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İş bu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamındaTüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelerine Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı'nın HATİCE KAPUSUZOĞLU VOS ÇİÇEK ATÖLYESİ’NE (“VOS”) ait vosatelier.com ve/veya sunulan hizmete bağlı diğer alan adları üzerinden (“Websitesi”), Satıcıya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE BEDELİ

Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, modeli, rengi ve vergiler dahil satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ödeme Şekli ve Planı: Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ..........Bankası kredi kartı ile ....ay .... (yazıyla ..............................................) TL aylık ödeme / peşin ........... TL ödeme 

 

Teslimat Ücreti:

 

ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak VOS hesabına ödemeyi taahhüt eder. ALICI, ödemeyi kredi kartları ve banka kartları ile yapacaktır.

ALICI, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca VOS’a ödemek zorundadır. VOS, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

Sevkiyatın, SATICI’nın ödeme adımında belirttiği tarih ve saat aralıkları arasından ALICI tarafından seçilecek/belirtilecek tarih ve saat aralığında tamamlanabilmesi için azami dikkat özen gösterilecektir.

Teslimat Adresi             : 

Teslim Edilecek Kişiler    : 

Fatura Adresi                : 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme ALICI tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, ALICI’nın SATICI’dan satın almış olduğu Mal’ın ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. MAL, ALICI'nın sipariş formunda ve iş bu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kurum/kişilere teslim edilecektir. MAl'ın ALICI'dan veya teslim alacak kişiden kaynaklanan herhangi bir sebeple teslim edilememesi halinde SATICI'nın ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

MAL’in teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır. Alım işlemi; SATICI’nın stokunun müsait olması durumunda ve ödemenin yapılması koşuluyla tamamlanır. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından MAL bedeli ödenmez veya yapılan ödeme herhangi bir suretle geri alınır ise, SATICI MAL’ın teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ALICI’nın yanlış adres bildirmiş olması veya teslimat anında adreste olmaması, teslim almaktan kaçınması veya teslim işleminin ALICI’nın fiil ve davranışları nedeniyle gerçekleşmemesi hallerinde doğacak zarar ALICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, Web sitesinde yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin yer aldığı kanallarla ulaştırabilir.

Alıcı, iş bu Sözleşme’yi ve Teslimat ve İade Koşullarını elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

ALICI’nın, Sözleşme konusu MAL’ı teslim almadan önce muayene edecektir. Tahrip olmuş, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı MAL’ı kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. ALICI tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan MAL’ın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra MAL’ın sorumluluğu ve hasarlar ALICI'ya aittir. MAL’ın tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun MAL bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla satıcının tercihine göre MAL’ı 1 (bir) gün içinde SATICI'ya iade etmek veya aynen ve nakden tazmin etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.

ALICI satım sözleşmesinin akdedilmesi anında satım sözleşmesine konu ürünün rengini ve kodunu karşılaştırarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder, bu doğrultuda alıcı sonradan ekran kalibrasyonu gerekçesini göstererek renk değişimi talebinde bulunmayacağını açık bir şekilde kabul etmiştir.

ALICI, web sitesinde görmüş olduğu örneklerin mevsime göre değişebilecek tür ve renkte çiçekler olduğunu kabul ile satın alma sonrasında görsele göre hazırlanacak olan ürünlerde bu tip farklılıklar olabileceğini kabul ve bayan etmiştir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, Sözleşme konusu MALıin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu MAL, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI 

ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın malı geri alacağını SATICI taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait ve yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) ALICI’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünleri eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını ve bilginin ulaşımını takip eden 10 (on) gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. İade kargo bedeli SATICI’ya aittir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve Alıcı tarafından imzalanarak iade edilecektir. 

MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: 

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri 

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler 

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler 

h) Ambalajı ve paketi açılmış olan ürünler ve mevzuat kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı sair durumlar.  

Satım sözleşmesi konusu ürünün top halinde satışının yapılması halinde ürünün kuşağı / açılıp yırtıldığı takdirde iade işlemi kabul edilmeyecektir.

MADDE 10 – GİZLİLİK

VOS tarafından ALICI’ya üyelik sırasında sunulan, ‘kredi kartı bilgilerinin VOS tarafından saklanması’ seçeneğinin ALICI tarafından kabul edilmesi halinde, ALICI buna rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgiler VOS tarafından yasal amaçlar dışında kullanılmayacak, diğer üyelerle paylaşılmayacak olup, VOS  tarafından gizli tutulacaktır.

ALICI, kredi kart bilgilerinin, banka ve hesap bilgileri ile bunlara ait şifreleri 3.kişilerle paylaşmasından kendisi sorumludur. VOS  herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

TARAFLAR, iş bu sözleşme gereği birbirleri hakkında elde ettikleri ticari sırları 3. Kişilerle paylaşmamakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 11- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Alıcı, rızası ile paylaşmış olduğu; “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun” ve sair kanunlar kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmış olan her türlü kişisel verinin; HATİCE KAPUSUZOĞLU VOS ÇİÇEK ATÖLYESİ tarafından muhafaza edilmesine, işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına, yurt dışına aktarılmasına, usulüne uygun yazılı bildirim yapılıncaya kadar muhafaza edilmesine açık bir şekilde rıza vermektedir. Bu kapsamda Veri sorumlusu sıfatı ile HATİCE KAPUSUZOĞLU VOS ÇİÇEK ATÖLYESİ kişisel verileri sözleşmesel ilişki gereğince işleyeceğini, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına nasıl ve kimlere aktarılacağını ALICI’ya izah etmiş olmakla birlikte, kişisel veriler ile ilgili bilgi alma, silme, yok etme, düzeltme, itiraz etme, zarar giderim taleplerinin yazılı olarak 19 Mayıs Mah. Rıfkı Bey Sk. Cavit Bey Apt. No:8/2 Kadıköy İstanbul adresinde bulunan şirket merkezine iletebileceği, hello@vosflowers.com uzantılı e-posta adresi ile talepte bulunulabileceği, gerek duyulması halinde +90 216 999 37 97 no’lu telefon hattı ile iletişime geçilebileceği hususlarında müşteriyi bilgilendirmiştir.

MADDE 12 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

VOS, sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması, ALICI’nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve ALICI’nın işbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması ve sebep ve gerekçe bildirmeyeceği sair hallerde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda VOS, eğer ALICI tarafından ödeme yapılmışsa ürün bedelini ALICI’ya iade edecektir.

Sözleşmenin ALICI’nın kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

MADDE 13 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri Ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.

MADDE 14 - MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal’ın peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. VOS tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda VOS’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ilgili maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17 - YÜRÜRLÜK 

17 (onyedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 

 

 

SATICI                                                                                                  ALICI